ETİK İHLAL BAŞVURUSU YAP

BAŞVURU REHBERİ

 

5176 sayılı Kanun gereğince KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNA yapacağınız başvuruların işleme alınması için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

 

 

BAŞVURU DİLEKÇESİNDE

ELEKTRONİK BAŞVURUDA  (E-POSTA)

Ad Soyad

OLMASI ZORUNLU

OLMASI ZORUNLU

İmza

OLMASI ZORUNLU

ZORUNLU DEĞİL

Oturma yeri veya iş adresi

OLMASI ZORUNLU

OLMASI ZORUNLU

TC Kimlik No

-

OLMASI ZORUNLU

 

Ø  Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversite görevlileri hakkında yapılan etik ihlal başvuruları işleme alınmayacaktır.

Ø  Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az Genel Müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında yapılan başvurular işleme alınacaktır. (Not: Diğer kamu görevlileri hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kurum amirliğine yapınız.)

Ø  İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurular işleme konulmayacaktır.

Ø  Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular işleme alınmayacaktır.

Ø  Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı destekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunuza ekleyiniz.

Ø  Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

Ø  Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

Ø  Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde, bunu belirtiniz.

 

 

Başvurularınızı posta yoluyla;

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulu

Kalkınma Bakanlığı Binası, Necatibey Cad. No:110/A Kat:1 Yücetepe - Ankara  06100

adresine iletebilirsiniz.

 

Başvurunuzu elektronik ortamda yapmak için  “Başvuru Yap” a tıklayınız.            

 

e-posta yoluyla etikkurul@basbakanlik.gov.tr adresine de başvurularınızı iletebilirsiniz.

 

 


Kamu Görevlileri Etik Kurulu
Adres: Başbakanlık Yeni Bina (Kalkınma Bakanlığı Binası- Eski DPT Binası) Necatibey Cad. No:110/A Kat:1 06100 Yücetepe/ANKARA
Telefon : 0(312) 422 16 70   Fax : 0(312) 422 16 99    e-mail : etikkurul@basbakanlik.gov.tr