X
GO
en-UStr-TR

18 Etik İlke

01. Görevin Yerine Getirilmesinde Kamu Hizmeti Bilinci - 02. Halka Hizmet Bilinci - 03. Hizmet Standartlarına Uyma - 04. Amaç ve Misyona Bağlılık - 05. Dürüstlük ve Tarafsızlık - 06. Saygınlık ve Güven - 07. Nezaket ve Saygı - 08. Yetkili Makamlara Bildirim - 09. Çıkar Çatışmasından Kaçınma - 10. Görev ve Yetkilerin Menfaat Sağlamak Amacıyla Kullanılmaması - 11. Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı - 12. Savurganlıktan Kaçınma - 13. Bağlayıcı Açıklamalar ve Gerçek Dışı Beyandan Kaçınma - 14. Bilgi Verme, Saydamlık, Katılımcılık - 15. Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu - 16. Eski Kamu Görevlileri ile İlişkiler - 17. Mal Bildiriminde Bulunma - 18. Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
Afişler
Posterler

Adres: Necatibey Cad. No:110/A Kat:1 06100 Yücetepe/ANKARA

Telefon: 0(312) 422 16 70 Faks: 0(312) 422 16 99 E-Posta: etikkurul@basbakanlik.gov.tr