X
GO
en-UStr-TR
Etik Platform

Etik stratejilerin geliştirilmesi, yönlendirilmesi, koordinasyonu ve izlenmesine yardımcı olmak suretiyle toplumda, kamu kurumlarında ve sivil toplum örgütlerinde etik farkındalığı güçlendirmek ve ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak etik kültürün gelişimine katkı yapması amacıyla oluşturulan Etik Platformu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve sendikaların etik kültürün geliştirilmesi kapsamında işbirliği yaptığı bir mekanizma kurulmuştur. Dönemsel olarak Etik Platform üyesi kurum ve kuruluşlar bir araya gelmekte ve etik kültürün geliştirilmesi doğrultusunda yapılan çalışmalar değerlendirilmektedir.