Akademik Tezler

• Erhan Örselp – Türkiye’de Toplumsal ve Yönetsel Etik Değerler ile İkilemler: Uygulamalı Bir Araştırma – 2010

• Gülçin Yüksel İnan – Kamu Yönetiminde Merkezileşmiş Bir Otorite Olarak Kamu Görevleri Etik Kurulu – 2012

• Kemal Özsemerci – Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluklar, Nedenleri, Zararları ve Çözüm Önerileri – 2002

• Seden Kahraman – Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzlukla Mücadelede Hukuki ve İdari Düzenlemelerin Etkisi – 2012

• Ümit Şimşek – Kamu Yönetiminde Çıkar Çatışması ve Önleme Yolları – 2012

Arama
Adres