Kitaplar

ETİK REHBERİ

• Cüneyt YÜKSEL, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Kavramsal Çerçeve ve Uluslararası Uygulamalar , Cilt-1, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Kasım 2005

• Cüneyt YÜKSEL, Devlette Etikten Etik Devlete: Kamu Yönetiminde Etik Yasal Altyapı Saydamlık Ayrıcalıklar Tespit ve Öneriler , Cilt-2, TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Kasım 2005

• OECD, Kamu Hizmetinde Etik: Güncel Konular ve Uygulama , TÜSİAD Yayınları, İstanbul, Eylül 2003

Arama
Adres