Kurulda Görev Yapmış Üyeler

Yıllara göre kurulumuzda görev yapmış üyeler

10.08.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı karar

 • Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Teoman ÜNÜSAN               (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Burhan ÖZFATURA             (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL            (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Sabri COŞKUN                   (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                  (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY             (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                   (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU  (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ    (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Oktay DURAN                    (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

1.9.2008 tarihli ve 2008/14085 sayılı karar

 • Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ   (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Teoman ÜNÜSAN              (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Talip KABAN                      (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL            (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Selçuk HONDU                  (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                  (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY             (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                   (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU  (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Salih AYNURAL    (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Gülsüm AZERİ                    (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

10.9.2012 tarihli ve 2012/4053 sayılı karar

 • Prof. Dr. Sedat MURAT         (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Lütfü ESENGÜN                   (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Asım AYKAN                        (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL              (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Selçuk HONDU                     (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                     (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY                (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                       (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU      (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR  (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Hasan BÜYÜKDEDE               (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

26.5.2017 tarihli ve 2017/10406 sayılı karar

 • Köksal TOPTAN                     (Bakan – Kurul Başkanı)
 • Asım AYKAN                         (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Selçuk HONDU                     (Danıştay – Kurul Üyesi)
 • Ahmet KARAYİĞİT                (Yargıtay – Kurul Üyesi)
 • Ömer Faruk DOĞAN             (Sayıştay – Kurul Üyesi)
 • Ahmet Haluk DURSUN         (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Ahmet DEMİROK                  (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • T. Ziyaeddin AKBULUT          (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN        (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • İbrahim BURKAY                   (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

9.7.2021 tarihli ve 2021/309 sayılı karar

 • Zerrin GÜNGÖR                     (Danıştay – Kurul Başkanı)
 • Faruk Nafiz ÖZAK                  (Bakan – Kurul Üyesi)
 • İbrahim KARAOSMANOĞLU ( İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Ahmet KARAYİĞİT                 (Yargıtay – Kurul Üyesi)
 • Ömer Faruk DOĞAN             (Sayıştay – Kurul Üyesi)
 • Esengül CİVELEK                   (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Halil İbrahim AKÇA               (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • T. Ziyaeddin AKBULUT          (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Erkan İBİŞ               (Rektör – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN        (Dekan – Kurul Üyesi)
 • Kutbettin ARZU                    (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

 

Arama
Adres