::
::
::
::
::
 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
::
::
::
::
::
 SİTE HARİTASI
::

 

 
 
 
 
 
 
 

 


  :: BAŞVURU

Değerli başvuru sahibi,
Başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun'a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.
1 Nasıl Başvuru Yapabilirim?

Kurulumuza iki yolla başvuruda bulunabilirsiniz;

Posta yoluyla; Başbakanlık Yeni Bina (Kalkınma Bakanlığı Binası) Necatibey Cad. No:108 Kat:1 Yücetepe/Çankaya Ankara 06100

E-posta yoluyla; etikkurul@basbakanlik.gov.tr

:: Başvuru formu sayfanın sonunda yer almaktadır!

2 Kimler Kurul'a Başvuruda Bulunabilir?
Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye'de ikamet eden yabancı gerçek kişiler tarafından başvuru yapılabilir. (5176 s.K. Md.4)

:: Dikkat! Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.
3 Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Kurul'a Başvuru Yapılabilir?
Bu Kanun kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalar bulunduğu iddiasıyla, en az genel müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Kurula başvurulabilir. (5176 s.K. Md.4)

:: Genel Müdür ve Eşiti Seviyedeki Kamu Görevlilerinin Listesi için tıklayın!
(Yönetmelik Ek-2)
4 Hangi Kamu Görevlileri Hakkında Kurul'a Başvuru Yapılamaz?
- Cumhurbaşkanı,
- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri,
- Bakanlar Kurulu üyeleri,
- Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları,
- Yargı mensupları,
- Üniversite mensupları
hakkında Kurul'a başvuru yapılamaz. (5176 s.K. Md.1)
5 Başvuruda Bulunması Gereken Hususlar Nelerdir?
  • Adınız ve soyadınız, T.C. kimlik numaranız
  • Oturma yeri veya iş adresiniz
  • İmzanız (e-posta ile yapılan başvurular hariç)
  • Etik ilkelere aykırı davrandığı iddia edilen kişinin adı, soyadı, unvanı ile iddiaya ilişkin yer ve zaman bilgileri somut biçimde gösterilmelidir.
  • İddianıza ilişkin -varsa- belgeler de eklenmelidir.
  • Türkiye'de oturan yabancıların bu yolla yaptıkları başvurularda, pasaport numarası ve uyruğu gösterilir.
6
Hangi Başvurular Değerlendirmeye Alınmaz?
  1. Başvuru sahibinin adı, soyadı, imzası (e-posta hariç) veya adresi bulunmayan başvurular* (Yönetmelik Md. 35/ı);
  2. Yargı organlarında görülmekte olan veya yargı organlarınca karara bağlanmış bulunan uyuşmazlıklara ilişkin başvurular (5176 s.K. Md.4);
 

3. Etik ilkelere aykırı davranışın gerçekleştiği tarihten başlayarak iki yıl içinde yapılmayan başvurular (Yönetmelik Md.40);

  4. Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurular (5176 s.K. Md.4);
  5. Tüzel kişiler tarafından yapılmış başvurular (5176 s.K. Md.4);
 

Kurul tarafından değerlendirmeye alınmaz.

*Kurul gerekli gördüğünde resen incelemede bulunabilir (5176 s.K. Md.3).

::


BAŞVURU YAPMAK İÇİN;

- BAŞVURU FORMUNU DOLDURABİLİR (Lütfen Tıklayın)

VEYA

-
BAŞVURU DİLEKÇENİZİ etikkurul@basbakanlik.gov.tr ADRESİNE

VEYA

- KURULUMUZUN YAZIŞMA ADRESİNE GÖNDEREBİLİRSİNİZ.