::
::
::
::
::
 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
::
::
::
::
::
 SİTE HARİTASI
::
 
 
 
 
 
 
 

 


  :: İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Kamu Görevlileri Etik Kurulu'na 5176 sayılı Kanun ile “kamuda etik kültürünü yerleştirme” görev ve sorumluluğu verilmiştir. Kurulumuz, bu çerçevede çeşitli çalışmalar yapmakta, yaptırmakta ve bu konuda yapılacak çalışmalara destek olmaktadır. Benzer şekilde, merkezi ve yerel yönetimler ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruşları bünyesinde oluşturulan etik komisyonları tarafından da aynı doğrultuda çalışmalar yapılmaktadır.

Bu çalışmalar içerisinde bir ilk uygulama veya iyi uygulama niteliği taşıyanların, diğer etik komisyonları ile etik alanında yapılacak çalışmalara katkı sağlaması amacıyla, kamuoyu ile paylaşılmasında yarar görülmüştür.

Ülkemizde etik kültürünün yerleştirilmesine katkı sağlayan söz konusu çalışmalarda emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunarız.

 

* Ankara Valiliği 2010 Etik Günü ve Etik Haftası Programı
* Çevre ve Orman Bakanlığı'nın Telefon Görüşmelerine İlişkin Uygulaması
* Gümrüklerde Yolsuzlukla Mücadele Dürüstlük ve Etik İlkeler Seminerleri
*

“Tunceli İli Pertek İlçesi Etik Komisyonu tarafından düzenlenmesi kararlaştırılan 25 Mayıs Etik Günü Etkinlikleri”

*

“Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Defterdar Yardımcılığı Sınavı”na girecek adayların sorumlu oldukları konular arasına 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun'a yer verilmesi

*

Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Etik Kurulu Tarafından Orman Fakültesi Ekolojik Park Alanında "Etik Hatıra Ormanı" Oluşturuldu