::
::
::
::
::
 İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ
::
::
::
::
::
 SİTE HARİTASI
::

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
:: KURUL KARARLARI

 


KARAR
TARİHİ VE SAYISI

İHLAL EDİLEN ETİK İLKELER
 
       
 

 :: İHLAL KARARLARI (RESMİ GAZETE'DE İLAN EDİLMİŞTİR)

KARAR TARİHİ İHLAL EDİLEN ETİK İLKELER

1 08/01/2010
“Dürüstlük ve tarafsızlık” (Yönetmelik m.9), “Saygınlık ve Güven” (m.10), “Çıkar çatışmasından kaçınma” (m.13), “Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması” (m.14), “Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı” (m.16), “Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan” (m.18)
Adem SAÇAN, Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi eski Kaymakamı
2 25/09/2009 "Dürüstlük ve Tarafsızlık" (Yönetmelik m.9) Ahmet KÜÇÜKLER, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı
3 05/11/2009 "Saygınlık ve Güven" (Yön. md. 10), Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön. md. 15), "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (Yön. md. 20) Sedat YILDIRIM, Uşak İli Sivaslı İlçesi eski kaymakamı
4 09/10/2009 "Amaç ve Misyona Bağlılık" (Yön. md. 8), "Saygınlık ve Güven" (md. 10),
"Çıkar Çatışmasından Kaçınma" (md. 13) ve "Yöneticilerin Hesap Verme Sorumluluğu" (m.20)
Veysel UYAR, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı
5 11/06/2009 Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı
(Yön. md. 15)
Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
(Yön. md. 16)
Hüseyin GEMİ,
Denizli Serinhisar Belediye Başkanı
6 06/05/2009 Saygınlık ve Güven (Yön.md.10)
Kamu Malları ve Kaynaklarının Kullanımı
(Yön. md.16)
Erdal GÜLDEREN, Petrol İşleri Genel Müdürü
7 23/1/2009 *Hediye Alma ve Menfaat Sağlama Yasağı (Yön.md.15) 1)Kazım ÇALIŞKAN, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı
2)Adnan TOP, Sigara Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. Genel Müdürü
3)Ahmet Eray ATAY, Sigara Sanayi İşletmeleri ve Ticareti A.Ş. Genel Müdürü

8

26/12/2008

 

*Çıkar Çatışmasından Kaçınma (Yön. md.13) *Dürüstlük ve Tarafsızlık (Yön. md.9)

Aytaç DURAK,
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı

 :: GENELGELER / İLKE KARARLARI*

KARAR SAYISI

KONU

1

2011/1

HEDİYE ALMA YASAĞI

2007/1

2

2008/1

KAMU KONUTLARININ TAHSİS İŞLEMLERİ

3 2008/2 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ
4 2011/14 ETİK İHLAL KARARLARININ YAYINLANMASI

* Kurulumuz 5176 sayılı Kanun'un 3. maddesi ile kendisine verilen “kamuda etik kültürünü yerleştirmek üzere çalışmalar yapmak veya yaptırmak” görev ve yetkisi çerçevesinde; kamuoyuna yansıyan olumsuzlukların iyileştirilmesi ve kamu görevlilerine yönelik itibar ve güvenin arttırılması için önem arz eden genel nitelikli çeşitli konularda etik ilkelere uygun bir işleyişin sağlanması amacıyla “ilke kararları” almaktadır.

 

 

<<==  Geri