Başvuru Yolları

Kurulumuza, etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, en az Genel Müdür veya eşiti seviyedeki kamu görevlileri hakkında Başvurularınızı;

  1. Elektronik ortamda: Başvurunuzu Kurulun web sayfasında yer alan “E-Başvuru ” kısmına girerek ve gerekli bilgileri doldurarak yapabilirsiniz.
  2. e-posta yoluyla:  etikkurul@etik.gov.tr adresi üzerinden e-posta ile de başvurularınızı iletebilirsiniz.
  3. Posta yoluyla: Kurulumuzun posta adresine iletişim bilgilerinizin, iddialarınızın ve buna ilişkin bilgi ve belgelerinizin yer aldığı dilekçelerle başvuruda bulunabilirsiniz.

Adres: T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Binası Kamu Görevlileri Etik Kurulu , Yücetepe Mah. Necatibey Cad. No:110/A Kat:1 Çankaya – Ankara  06100

Not: Yapacağınız tüm başvurularda kimlik bilgilerinizin gizli tutulmasını talep edebilirsiniz. Bu talebinizi bildirdiğinizde (yargı organlarının talebi dışında) kimlik bilgileriniz hiçbir kişi ve kuruma verilemez.

Arama
Adres