İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Gen. Müd.’lüğü – Kamuda Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün 11. Dönem Dernekler Denetçi Yardımcıları Hizmet İçi Eğitim Programı kapsamında talep ettiği “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konulu eğitim, 2 Kasım 2020 tarihinde, Kurulumuz Etik Eğiticisi Burcu KUMRULU tarafından verilmiştir.

Dernekler Denetçi Yardımcıları için hazırlanan ve 27 Kasım 2020 tarihine kadar devam edecek olan hizmet içi eğitimin açılış gününde gerçekleşen Etik Eğitimine dinleyici olarak katılan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürü Sayın Erkan Kılıç’a, Teftiş Kurulu Başkanı ve daire başkanlarına katkılarından dolayı teşekkür ederiz.

Arama
Adres