Kamu Gözetimi Kurumu – Kamuda Etik Davranış ve Etik İlkeler Eğitimi

Kamu Gözetimi Kurumu personeline yönelik olarak 12-13 Şubat 2020 tarihlerinde üç grup halinde, Kurulumuz Eğitim Uzmanları H.Burcu KUMRULU ve Kenan TOPCU tarafından “Kamuda Etik Davranış ve Etik İlkeler” konusunda eğitim gerçekleştirilmiştir.

Arama
Adres