Etik; yetkilerin adil,doğru,dürüst,tarafsız ve tutarlı bir şekilde kullanılmasıdır. .

Arama
Adres