SGK Kamuda Etik ve Etik Davranış İlkeleri Eğitimi

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merkez ve taşra teşkilatında görevli merkez müdürü, müdür yardımcısı, şube müdürü, il müdürü ve il müdür yardımcılarına yönelik olarak 30.06.2020 tarihinde “Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri” konulu eğitim sanal sınıf ortamında gerçekleştirilmiştir. Eğitim programı, Kurulumuz Eğitim Uzmanı Kenan TOPCU tarafından verilmiş, programa merkez ve 81 il müdürlüğünden yaklaşık 1200 personel katılmıştır.

Arama
Adres