Stk ve Meslek Kuruluşlarıyla Etik Eğitim Programı

STK ve Meslek Kuruluşlarıyla Düzenlediğimiz Eğitim Programı
18-19 Temmuz 2019
İSTANBUL

Kurulumuzca yürütülmekte olan “Yerel Yönetimlerde Seçilmiş ve Atanmış Kamu Görevlilerinin Etik Farkındalığının Artırılması Teknik Destek Projesi”nin 6.1 aktivitesinde “STK ve/veya meslek kuruluşlarının temsilcilerinin eğitilmesi” yer almaktadır.
Bu kapsamda, STK’lar ve meslek kuruluşlarından yaklaşık 50 temsilcinin katılımıyla 18-19 Temmuz 2019 tarihlerinde İstanbul’da 2 gün süren bir program gerçekleştirdik.
Programda, etik liderlik, izleme, savunuculuk yöntemleri, katılımcı karar alma ve medya ile iletişim eğitimi gibi konulara yönelik olarak katılımcılara uzmanlar tarafından kapsamlı bilgi verildi.

Arama
Adres