Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü – Etik Eğitim

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatlarına yönelik olarak 17 Aralık 2020 tarihinde “Etik Davranış İlkeleri” konulu eğitim verilmiştir.

100 personelin katıldığı eğitim, 2 oturum halinde online olarak, Kurulumuz Uzmanı Burcu KUMRULU tarafından verilmiştir.

Arama
Adres