Zerrin Güngör

 

  • 20.03.1955 tarihinde Kırşehir’de doğmuştur.
  • Kırşehir Lisesini bitirmiş, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinden 1976 yılında mezun olmuştur.
  • Maliye Bakanlığı Vergiler Temyiz Komisyonu Raportörlüğü, Bolu ve Ankara Vergi Mahkemesi Üyeliği görevlerinde bulunmuştur.
  • 05.06.1985 tarihinde Danıştay Tetkik Hâkimliğine, 15.10.1999 tarihinde Danıştay Savcılığına atanmıştır.
  • 12.06.2008 tarihinde Danıştay Üyeliğine, 12.06.2012 tarihinde Danıştay Genel Kurulunca Danıştay Başkanvekilliğine, 18.07.2013 tarihinde Danıştay Başkanlığına seçilmiştir.
  • 2013-2016 yılları arasında Uluslararası Yüksek İdari Yargı Mercileri Birliği’nin Dönem Başkanlığını yürütmüştür.
  • 11.07.2017 tarihinde yeniden Danıştay Başkanlığına seçilmiş ve 20.03.2020 tarihinde yaş haddinden emekliye ayrılmıştır.
  • 09.07.2021 tarih ve 2021/309 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı gereği T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığına atanmıştır.
  • Sayın GÜNGÖR evli ve iki çocuk sahibidir.
Arama
Adres