Başvuru Şartları

  • Etik davranış ilkelerine aykırı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla, en az Genel Müdür veya eşiti seviyedeki (Bakan Yardımcısı, Belediye Başkanı, Vali, Kurum Başkanı, Genel Müdür, Kaymakam gibi) kamu görevlileri hakkında yapılan başvurular işleme alınacaktır.  (Kurulun kapsamında olmayan Diğer kamu görevlileri (Daire Başkanı, İl Müdürü, İlçe Müdürü, Şube Müdürü, Okul Müdürü, Doktor, Öğretmen, Hemşire, Memur vb. )   hakkında etik ihlal başvurularınızı, kurum yetkili disiplin kurullarına yöneltilmek üzere ilgili kuruma yapınız.)
  • 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına İlişkin Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.
  • Başvuruda bulunabilmek için başvuranın menfaatinin etkilenmesi koşulu aranmaz.
  • Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Bakanlar Kurulu üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve yargı mensupları ile üniversite görevlileri hakkında yapılan etik ihlal başvuruları işleme alınmayacaktır.
  • İnceleme sırasında yargıya intikal ettiği anlaşılan başvurularişleme konulmayacaktır.
  • Kamu görevlilerini karalama amacı güden, haklı bir gerekçeye dayanmayan, başvuru konusuyla ilgili yeterli bilgi ve belge sunulmamış başvurularişleme alınmayacaktır.
  • Etik davranış ilkelerine aykırı uygulama olduğu iddianızı; kişi (Unvanıyla birlikte), zaman ve yer belirterek somut biçimde gösteriniz. İddianızı destekleyen mevcut bilgi ve belgeleri başvurunu tek bir dosyada ekleyiniz.
  • Tüzel kişiler (kurum/kuruluşlar, sendikalar, dernekler vb.) tarafından yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Oluştuğu tarihten itibaren 2 yıl içinde yapılmayan etik ilkelere aykırı davranışlar hakkındaki başvurular işleme alınmayacaktır.
  • Başvuru yaparken kimliğinizin gizli tutulmasını istediğiniz takdirde, bunu belirtiniz.
E-BAŞVURU
Adres