Duyurular

  • Kurulumuz  19/06/2019 tarih ve 2019/53 sayılı ilke kararı ile, toplumumuzda etik kültürünü örneklendirecek, farkındalık sağlayacak, özendirecek ve teşvik edecek tutum ve davranışların veya uygulamaların tespit edilmesi halinde takdir edilmesine ve ilan edilmek suretiyle örnek gösterilmesine karar verilmiştir. Bu nedenle, topluma örnek olabilecek nitelikteki etik davranış veya uygulamanın Kurulumuza bildirilmesi hususu kamuoyuna duyurulur.

 

  • 27-31 Mayıs Etik Haftası Etkinliklerinde kullanılmak üzere afiş çalışmalarımız 50×70 cm. ebatlarında çıktı alınacak şekilde hazırlanmış ve afişler bölümüne eklenmiştir.

 

  • 27-31 Mayıs Etik Haftası Etkinliklerinde kullanılmak üzere kurulumuz tarafından hazırlanan Etik Rehberkitapçığı sitemiz üzerinden pdf olarak indirilebileceği gibi istenildiği takdirde karşı taraf ödemeli olarak da gönderilmektedir. 
Arama
Adres