Bazı karar, işlem ve eylemler yasalara uygun olmakla birlikte etik ilkelere aykırı olabilir. Bu nedenle etiğin olmadığı yerde yasalar bazen kamu yönetimine güven ve toplum düzeni için yeterli olamayabilir.

E-BAŞVURU
Adres