Makaleler

• Yüksek Denetim Kurumları ve Etik Denetim – Yaşar UZUN

• Yaşar UZUN – Kamu İdarelerinde Etik Yönetim Altyapısı ve Değerlendirilmesi

• Abdülkadir Mahmutoğlu – Etik ve Ahlak: Benzerlikler -Farklılıklar ve İlişkiler

• Aydın Usta – Kamu Görevlisinin Etik Amaç ve Ahlaki Yükümlülüğüne Yönelik Bir Değerlendirme – 2010

• Aydın Usta – Kuramdan Uygulamaya Kamu Yönetiminde Etik ve Ahlâk

• Bilal Eryılmaz – Etik Kültürü Geliştirmek – 2008

• Bilal Eryılmaz – Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Etik – 2011

• Cüneyt Yüksel – Kamu Hizmetinde Etik ve Çıkar Çatışması – 2005

• Cüneyt Yüksel – Türk Kamu Yönetiminde Etik Mevzuatı Değerlendirmesi ve Çözüm Önerileri – 2005

• Erdoğan Kesim – Bir Etik Davranış İlkesi Olarak Hesap Verebilirlik (Hesap Verme Sorumluluğu) – 2005

• H. Serkan Akıllı -Kamu Personelinin Etik İlkelere Verdikleri Önem Derecesi ve Etik İhlallerinin Bildirimi Konusundaki Görüşleri – 2013

Halil Saylı – Yönetsel Etik ve Yönetsel Etiğin Oluşmasında İnsan Kaynakları Yönetiminin Rolünü Belirlemeye Yönelik Bir Analiz – 2007

• İbrahim Arap – “Yeni Kamu Yönetimi Anlayışının “Yeni” Kurumu

• Kemal Atmaca – İnsan Kaynakları Yönetimi ve Etik – 2010

• Kemal Özsemerci – Türk Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Yozlaşmanın Kültürel Altyapısı – 2005

• M. Hakan Özbaran – Yolsuzluk ve Bu Alanda Mücadele Eden Uluslararası Örgütler ve Birimler – 2003

• Mehmet Akgün – Kutadgu Bilig’de Ahlak – 1997

• Mehmet Yüksel – Modernleşme Bağlamında Hukuk ve Etik İlişkisine Sosyolojik Bir Bakış – 2002

• Muharrem Kılıç – Hukuk ve Ahlak İlişkisinin Temellendirilmesi ve Ayrım Kriterlerinin Analizi

• Murat Okçu – Kamu Yönetimi ve Ahlak: Yönetsel Ahlak Üzerine Düşünmek mi Yoksa Modern Kamu Yönetimini Yeniden Düşünmek mi? – 2008

• Murat Özdemir – Kamu Yönetiminde Etik – 2008

• Mustafa Demirci – Türkiye’de Kamu Yönetiminde Reform Sürecinde Etik Yapılanma – 2008

• Mustafa Lütfi Şen – Kamu Görevlilerini Yoldan Çıkaran Bubi Tuzakları: Hediye ve Kişisel Kullanım Amacıyla Yapılan Bağışlar – 2005

• Namık Kemal Öztürk – Kamu Yöneticilerinin Kararlarında Etik Değerler – 1998

• Orhan Gökçe – Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Dışı Davranış Algısı – 2011

• Raci Kılavuz – Etik Sistemleri ve Kamu Yönetimi Etiği Açısından Görünümleri – 2004

• Rafet Çevikbaş – Yönetimde Etik ve Yozlaşma – 2006

• Seyit Koçberber – Dünyada ve Türkiye’de Denetim Etiği – 2008

Uğur Sökmen – Devlet Memuruna Hediye Rüşvet midir? – 2011

• Yaşar Uzun – Kamu İdarelerinde Etik Yönetim – 2011

•  Yusuf Esmer- Banka İşletmelerinde Etik Liderlik ve Örgütsel Bağlılık İlişkisi: Ziraat Bankası Örneği

E-BAŞVURU
Adres