Araştırma Raporları

• Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN; Türkiye’de Etik ve Dürüstlükle İlgili Ulusal Kamu Yönetimi Mevzuatının Gözden Geçirilmesi Teknik Rapor, Aralık 2016

• Uğur ÖMÜRGÖNÜLŞEN; Türkiye’nin Ulusal Etik ve Dürüstlük Sistemi ve Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun bu Sistemdeki Rolünün Gözden Geçirilmesi, Aralık 2016

• Yusuf ŞAHİN; Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nun Etkinliğinin Değerlendirilmesi Saha Araştırması Raporu, Aralık 2016

  • Kamu Etiği Akademik Araştırmaları 1
  • Kamu Etiği Akademik Araştırmaları 2
E-BAŞVURU
Adres