Kurulda Görev Yapmış Üyeler

Yıllara göre kurulumuzda görev yapmış üyeler

10.08.2004 tarihli ve 2004/7791 sayılı karar

 • Prof. Dr. Mehmet SAĞLAM      (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Teoman ÜNÜSAN                       (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Burhan ÖZFATURA                   (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL                   (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Sabri COŞKUN                            (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                          (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY                     (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                           (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU      (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ        (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Oktay DURAN                            (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

1.9.2008 tarihli ve 2008/14085 sayılı karar

 • Prof. Dr. Bilal ERYILMAZ         (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Teoman ÜNÜSAN                        (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Talip KABAN                               (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL                   (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Selçuk HONDU                            (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                           (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY                      (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                            (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU       (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Salih AYNURAL           (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Gülsüm AZERİ                            (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

10.9.2012 tarihli ve 2012/4053 sayılı karar

 • Prof. Dr. Sedat MURAT             (Öğretim Üyesi – Kurul Başkanı)
 • Lütfü ESENGÜN                       (Bakan – Kurul Üyesi)
 • Asım AYKAN                             (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Dr. E. Aydın ÖZKUL                 (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi) (Görevde Vefat)
 • Ömer KOÇAK                            (Yargıtay Üyesi – Kurul Üyesi) (25.03.2013 tarihli 2013/4533 sayılı karar ile Aydın ÖZKUL’un yerine)
 • Selçuk HONDU                           (Danıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Erdoğan KESİM                         (Sayıştay Üyesi – Kurul Üyesi)
 • Metin İlyas AKSOY                    (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Filiz DİNÇMEN                           (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • Muharrem GÖKTAYOĞLU      (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR   (Öğretim Üyesi – Kurul Üyesi) (Görevden Ayrıldı)
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN           (Dekan – Kurul Üyesi) (25.03.2013 tarihli ve 2013/4533 sayılı karar ile Prof. Dr. Mahmut ÖZDEMİR’in yerine)
 • Hasan BÜYÜKDEDE                (Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

26.5.2017 tarihli ve 2017/10406 sayılı karar

 • Köksal TOPTAN                      (Bakan – Kurul Başkanı)
 • Asım AYKAN                           (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Selçuk HONDU                        (Danıştay – Kurul Üyesi)
 • Ahmet KARAYİĞİT               (Yargıtay – Kurul Üyesi)
 • Ömer Faruk DOĞAN             (Sayıştay – Kurul Üyesi)
 • Ahmet Haluk DURSUN          (Müsteşar – Kurul Üyesi) (Görevde Vefat)
 • Ahmet DEMİROK                   (Büyükelçi – Kurul Üyesi)
 • T. Ziyaeddin AKBULUT         (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN        (Dekan – Kurul Üyesi)
 • İbrahim BURKAY                   (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)

9.7.2021 tarihli ve 2021/309 sayılı karar

 • Zerrin GÜNGÖR                     (Danıştay – Kurul Başkanı)
 • Faruk Nafiz ÖZAK                  (Bakan – Kurul Üyesi)
 • İbrahim KARAOSMANOĞLU  (İl Belediye Başkanı – Kurul Üyesi)
 • Ahmet KARAYİĞİT                 (Yargıtay – Kurul Üyesi)
 • Ömer Faruk DOĞAN              (Sayıştay – Kurul Üyesi)
 • Esengül CİVELEK                  (Müsteşar – Kurul Üyesi)
 • Halil İbrahim AKÇA               (Büyükelçi – Kurul Üyesi) (Görevden Ayrıldı)
 • T. Ziyaeddin AKBULUT          (Vali – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. Erkan İBİŞ              (Rektör – Kurul Üyesi)
 • Prof. Dr. M. Fatih UŞAN        (Dekan – Kurul Üyesi)
 • Kutbettin ARZU                 (Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşu – Kurul Üyesi)(Görevde Vefat)
E-BAŞVURU
Adres