Etik ilkeler; kişilere, özellikle etik ikilemlerde kaldıklarında karar vermeleri için yol gösterir. Toplumda etik bilinç, kamu görevlilerinin ve vatandaşların etik değerleri benimsemeleriyle yaygın ve etkin hale gelir.

E-BAŞVURU
Adres