Mesaj

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Mesajı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün, “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajı aşağıda sunulmuştur:

Sağlıklı ve gelişmiş bir toplum, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile oluşturulabilir. Önce insan olarak kadın; erkeği de kadını da yetiştiren “anne”dir. Güçlü, başarılı, mutlu kadın, güçlü ve huzurlu toplum geleceği için vazgeçilmezdir.

Yasalarımızın bütün ayrımcılıklardan arındırılmış olmasına, eğitim ve istihdama katılımları için devletimizin her türlü tedbiri almasına rağmen henüz kadınlarımızın hak ettikleri yerde olmadıklarını üzülerek görüyoruz. Bunun en temel sebebi, kadınların ve kız çocuklarının aile içindeki konumlarının yeterince güçlü olmamasıdır.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözlerini aklımızdan çıkarmamalıyız:

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cinsin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

“Ey kahraman Türk kadını sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Kadınlarımız eğer milletin gerçek anası olmak istiyorlarsa, erkeklerimizden çok daha aydın ve faziletli olmaya çalışmalıdırlar.”

Tarihimizde bütün savaşlarda, hatta darbelerde kadınlarımızın gösterdiği cesaret ve fedakarlıklar onların ne denli önemli ve değerli olduğu gerçeğini bize daima hatırlatmalıdır.

Toplumu temelden sarsan ve vicdanları derinden sızlatan şiddet ve istismarlarla mücadele için yasalarımızda gereken bütün önleyici ve caydırıcı düzenlemelerin bir an önce yapılması elzemdir.

Ailelerin kız ve erkek çocuklarını ayrım gözetmeden eşitlik, hak ve adalet duygularını güçlendirecek bir anlayışla yetiştirmelerinin sorunun çözümünde çok önemli katkı sağlayacağı açıktır. Çünkü şiddet küçük yaşlarda öğrenilen, aile ve yakın çevrenin davranışlarından beslenen bir olgudur. Bu sorunla baş etmek için erken yaştaki eğitimin önemi gözden kaçırılmamalıdır.

Bu vesileyle, herkesi bugünün anlamına uygun çaba göstermek için bir kez daha düşünmeye davet eder, tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 

E-BAŞVURU
Adres