Etik Eğitici Eğitimler

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü - Etik Eğitici Eğitimi Programı

Kurulumuz tarafından, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine, 6-7-8-9 Aralık 2022 tarihlerinde, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Ankara Eğitim Merkezinde, 4 tam günlük Etik Eğitici Eğitimi düzenlenmiştir. Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan Şube Müdürü, 2. Müdür, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Öğretmen ve İnfaz ve Koruma Başmemurlarından oluşan 23 personel etik eğitimini tamamlayarak “Etik Eğitici Sertifikası”nı almaya hak kazanmışlardır.

E-BAŞVURU
Adres