Genel

İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Arasında Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet YILMAZ’ın katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, “25 Mayıs Etik Günü” ve “Etik Haftası” kapsamında düzenlenen törende “Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü”, İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin GÜNGÖR tarafından imzalandı.    

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN, imza törenine göndermiş olduğu mesajında;

“Kurumlarımızın kıymetli temsilcileri, Değerli misafirler,

Sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle, saygıyla selamlıyorum.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Protokolü İmza Töreni'nin devletimiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Devlet felsefesi, geleneği ve birikimi açısından dünyadaki sayılı ülkelerden birisiyiz. Başkalarının tavsiyelerine, modellerine, uygulamalarına bakmaya ihtiyaç duymayacak kadar devasa bir zenginliğin sahibiyiz.

Nizamülmülk, ‘Yöneten, sadece zulmetmemekle kalmamalı, astlarının da zulmedip zulmetmediğini bilmeli, denetlemeli ve varsa bir olumsuzluk önlemelidir.’ diyerek, yöneticilere ağır bir sorumluluk yüklemiştir.

Kamu görevinin ifasında etik kuralların göz ardı edilmesi, hizmetlerin aksamasının yanı sıra halkın devlete ve yöneticilere olan güvenini de sarsacaktır.

İlk etapta önemsenmeyen etik dışı davranışlar, devlet ve toplumun surlarında önce küçük gedikler açılmasına, zamanla bu gediklerin büyüyüp yıkıma dönüşmesine sebep olacaktır.

Öte yandan, kamu hizmeti yapanlar gibi kamu hizmetinden yararlananlar da aynı şekilde etik kurallara, hukuki kaidelere riayet etmek zorundadır.

Etik değerlere uyulması, sadece devlete güven açısından değil, verimlilik ve sosyal moral açısından da önemlidir.

Son 20 yılda gerçekleştirdiğimiz yasal değişikliklerle, devlet idaresinde devrim niteliğinde reformlara imza attık.

Kamu görevlilerine yönelik etik davranış ilkelerinin oluşturulmasını sağladık.

5176 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik başta olmak üzere, birçok düzenleme yürürlüğe konuldu, bu alanda güçlü bir hukuki altyapı tesis edildi.

Kamu görevlilerinin rehber olarak kullandığı kuralların, mevzuatın ve yazılı kaidelerin yanı sıra, etik değerlerin de yer almasını temin ettik.

Değişen taleplere ve şartlara göre bunu sürekli geliştiriyor, güncelliyor, ilave adımlarla daha da güçlendiriyoruz.

Bu düşüncelerle Etik Eğitimi ve Etik Eğiticisi Yetiştirilmesine İlişkin İşbirliği Protokolü'nün hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Her biriniz ayrı ayrı selamlıyor, çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

Kalın sağlıcakla...”  ifadelerine yer vermiştir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet YILMAZ da törende yaptığı konuşmada;  kamu görevlilerinin şahsi çıkarlarını bir kenara koyarak toplumun yüksek idealleri doğrultusunda çalışmaları gerektiğini belirtti. Kamu idaresinde etik ilkelerin dürüstlük, tarafsızlık, hesap verebilirlik, şeffaflık ve kamu yararını gözetme gibi temel ilke ve değerleri kapsadığını söyleyen YILMAZ, devlet ile vatandaş arasında güvenin tesis edilmesinin bu ilke ve değerler doğrultusunda hareket eden bir kamu yönetimi sistemiyle mümkün olduğunu vurgulayarak kamu personelinin etik davranışının demokrasinin gelişmesine katkı sağladığını ve yönetimin meşruiyetini pekiştirdiğini ifade etti.

Etik, Devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı YILMAZ, Türk devlet geleneğinin, evrensel etik ilkelerin temeli olan adalet, doğruluk, sosyal sorumluluk ve tevazu üzerine inşa edildiğini dile getirerek şöyle devam etti:

"Etik ilkeler, kamu çalışanlarının demokratik değerleri ve hukukun üstünlüğünü korumasını sağlar. Bu, demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine ve toplumun genel refahına katkıda bulunur. Kamuda etik kültürün gelişmesi ve kamu sektörüne eşitlik, adalet, tarafsızlık, şeffaflık gibi müspet özelliklerin hakim olması için bugüne kadar pek çok adım attık. Hesap verebilirliği yaygınlaştırmak, reform gündemimizin hep en önemli unsurları arasında yer aldı."

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu'nun, kamu görevinin ifa edilmesinde, saydamlık ve idareyi vatandaşa yakınlaştırmak açısından önemli bir adım olduğunu vurgulayan YILMAZ, 5018 ve 6085 sayılı Kanunlarla daha şeffaf, daha hesap verebilir bir kamu mali yönetimi ve idari işlemler denetimi tesis edildiğini, e-Devlet çalışmalarıyla kamu hizmetlerinin tüm vatandaşlar için daha erişilebilir, eşit ve kolay hale getirildiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı YILMAZ, 2004'te Kamu Görevlileri Etik Kurulu'nun kurulmasının, kamu idaresinde etik kültürün yaygınlaştırılması yönünde en önemli adımlardan biri olduğunu belirterek, Kurulun özellikle etik davranış biçimlerinin "vicdani bir muhasebe" haline dönüşmesi yönünde gayret gösterdiğini ifade etti.

YILMAZ, Kurulun, bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerini, etik ilkelerin etkinliği bakımından çok önemli gördüğünü ve İçişleri Bakanlığının 600 bini aşkın personeliyle en büyük kamu kurumlarından biri olduğunu, bir taraftan kolluk kuvvetleri diğer taraftan mülki idare amirlerinin vatandaşla daima temas halinde bulunduğunu söyledi.

"Görevleri sırasında kamu gücünü kullanan ve sorumluluk alanlarında devleti temsil eden personelin etik değerlere bağlılığı, devlet ile vatandaşlar arasında güven temelli ilişkiyi pekiştirecektir." diyen YILMAZ, İçişleri Bakanlığı ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu arasında imzalanan işbirliği protokolü ile bir yandan personele etik uygulamalarla ilgili kapsamlı eğitim verilirken aynı zamanda İçişleri Bakanlığında sertifikalı etik eğiticisi personeli yetiştirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

Daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı YILMAZ, İçişleri Bakanlığı içinde sürekli eğitim veren bir etik eğitim birimi kurulacağını, böylece sertifikalandırılmış etik eğitici altyapısı ile etik eğitimin kamuda sürekli ve devamlı hale geleceğini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kamu hizmetlerinde güven ve liyakat, adalet ve eşitlik, hesap verebilirlik ve şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve demokrasinin güçlendirilmesi için etik davranış kültürünü güçlendirmeye devam edeceğiz. Kamuda görev yapan her bir kardeşimizle, mesai arkadaşımızla bu anlamda iş birliği içinde olmamız gerektiğini, birlikte hareket etmemiz gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum. Bizler bu ülkenin ve bu aziz milletin hizmetkarları olarak büyük bir sorumluluğu omuzlarımızda taşıyoruz. Ceberrut devlet anlayışı, vatandaşa tepeden bakan, vatandaş için kuralları uygulanabilir gören ama kendisini kuralların üstünde, ötesinde gören bir anlayış, tarihimizin karanlık sayfalarında kalmıştır. Biz hiçbir şekilde öyle bir anlayıştan yana değiliz ve devlet geleneğimiz de medeniyetimiz de bu yaklaşımdan son derece uzaktır. Dolayısıyla Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla daha şeffaf ve hesap verebilir bir devlet yapısını güçlendirmeye kararlıyız. Milletimize en iyi şekilde hizmet etmek için vatandaş odaklı olacak ve etik ilkeleri kendimize rehber edinmeye devam edeceğiz."

İçişleri Bakanlığında görevli personele yönelik etik eğitimi, etik eğiticilerinin yetiştirilmesi ve etik farkındalık faaliyetlerine yönelik iş birliği protokolünün hayırlara vesile olmasını dileyen YILMAZ, insan kaynağını; etik ilkeler doğrultusunda şekillendirilmesi, geliştirilmesi yönünde attığı bu örnek adım için İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA’yı tebrik etti. Ardından kamuda etik ilkelerin yaygınlaştırılması, kamu hizmetlerinin kalitesinin artırılması yönündeki katkıları dolayısıyla Kamu Görevlileri Etik Kuruluna teşekkür etti.

Konuşmaların ardından İçişleri Bakanı Ali YERLİKAYA ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Zerrin GÜNGÖR, protokolü imzaladı.

 

E-BAŞVURU
Adres