Haber

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün “Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Birçok araştırma göstermektedir ki, Türk tarihinde kadınlar; siyasi, hukuki, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli roller ve görevler üstlenerek yaşama büyük katkı sağlamışlardır.

Sağlıklı ve gelişmiş bir toplum, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile oluşturulabilir. Önce insan olarak kadın; erkeği de kadını da yetiştiren “anne”dir. Güçlü, başarılı, mutlu kadın, güçlü, gelişmiş ve huzurlu toplum geleceği için vazgeçilmezdir.

Yasalarımızın bütün ayrımcılıklardan arındırılmış olmasına, eğitim ve istihdama katılımları için devletimizin her türlü tedbiri almasına rağmen henüz kadınlarımızın hak ettikleri ve olmaları gereken yerde olmadıklarını üzülerek görüyoruz. Bunun en temel sebebi, kadınların ve kız çocuklarının aile içindeki konumlarının yeterince güçlü olmamasıdır.

Ailelerin, kız ve erkek çocuklarını ayrım gözetmeden eşitlik, hak ve adalet duygularını güçlendirecek bir anlayışla eğiterek yetiştirmelerinin önemi gözden kaçırılmamalıdır.

Kadınlarımızın daha güçlü ve özgüvenli bir şekilde toplumsal yaşama katkıda bulunmaları için eğitimlerine mutlaka özel önem verilmelidir.

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün şu sözlerini aklımızdan çıkarmamalıyız.

“İnsan topluluğu kadın ve erkek denilen iki cins insandan mürekkeptir. Kabil midir ki, bu kütlenin bir parçasını ilerletelim, ötekini ihmal edelim de kütlenin bütünlüğü ilerleyebilsin? Mümkün müdür ki, bir cinsin yarısı toprağa zincirlerle bağlı kaldıkça öteki kısmı göklere yükselebilsin?”

Zaman zaman önemli bir etik sorun olarak da karşımıza çıkan ve toplumu temelden sarsan, vicdanları derinden sızlatan kadına karşı şiddet ve istismarla mücadele için çok yönlü ve daha etkili çalışmalara ihtiyaç olduğu görülmektedir.

Bugün dünyanın bir çok bölgesinde şiddete ve zulme maruz kalan kadınları ve çocukları, özellikle Gazze’de, Filistin’de katliam ve soykırıma uğrayan, bombalarla evleri, hastaneleri, okulları başlarına yıkılan, aç ve susuz bırakılarak yaşam hakları ellerinden alınan masum ve mazlum insanları, çocukları ve kadınları görmemek sessiz kalmak mümkün mü?

 İnsanlık onurunu ve vicdanını derinden yaralayarak adeta yok eden ve kelimelerle tarifi mümkün olmayan bu zulmün, acıların derhal son bulması, dünya kadınlar gününün sıradan bir kutlama günü olarak görülmeyip bugünün anlamına uygun çalışmalar yapılması ve daha güvenli, adil, barış ve huzur içinde bir dünya umudu ve temennisiyle, “Dünya Kadınlar Günü”nü kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım.          

 

 

Zerrin GÜNGÖR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-BAŞVURU
Adres