Mesaj

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün“Dünya Kadınlar Günü” Mesajı

Birçok araştırma göstermektedir ki, Türk tarihinde kadınlar; siyasi, hukuki, kültürel, sosyal ve ekonomik alanlarda önemli roller ve görevler üstlenerek yaşama büyük katkı sağlamışlardır.

Sağlıklı ve gelişmiş bir toplum, insan haklarının korunması ve geliştirilmesi ile oluşturulabilir. Önce insan olarak kadın; erkeği de kadını da yetiştiren “anne”dir. Güçlü, başarılı, mutlu kadın, güçlü ve huzurlu toplum geleceği için vazgeçilmezdir.

Ailelerin, kız ve erkek çocuklarını ayrım gözetmeden eşitlik, hak ve adalet duygularını güçlendirecek bir anlayışla eğiterek yetiştirmelerinin önemi gözden kaçırılmamalıdır.

Kadınlarımızın daha güçlü ve özgüvenli bir şekilde toplumsal yaşama katkıda bulunmaları için eğitimlerine özel önem verilmesinin gereğini özelikle ifade etmek isterim.

Dünya kadınlar gününün sıradan bir kutlama günü olarak görülmemesi ve bugünün anlamına uygun çalışmalar yapılması temennisi ile tüm kadınlarımızın, kadınlar gününü kutlar, en içten sevgi ve saygılarımı sunarım. 8 Mart 2023

Zerrin GÜNGÖR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı

E-BAŞVURU
Adres