Haber

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ETİK EĞİTİCİ EĞİTİMİ PROGRAMI

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı arasında eğitim ve okul yöneticileri ile öğretmenlerin etik eğitimi ve etik eğiticilerinin yetiştirilmesine yönelik; 26 Mayıs 2022 tarihinde imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, 2-3-4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde Ankara Başkent Öğretmenevi eğitim salonunda Etik Eğitici Eğitimi Programı düzenlenmiştir.
32 kişinin katıldığı eğitimde, Millî Eğitim Bakanlığında görev yapan Bakanlık Müfettişleri ve illerde görev yapan Eğitim Müfettişleri yer almıştır.
Eğitim Programında, Kurulumuz Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet AYDIN, Kurulumuz Etik Eğiticisi Burcu KUMRULU ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nde Araştırma Görevlisi Burcu TOPTAŞ görev almışlardır.
Katılımcıları hem meslek etiği hem de kamu yönetimi etiği konusunda bilgilendirmek amacıyla hazırlanan Etik Eğitici Eğitimi Programı sertifika töreniyle son bulmuştur.

E-BAŞVURU
Adres