Etik Eğitici Eğitimler

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Etik Eğitici Eğitimi

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Türkiye Belediyeler Birliği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliği ile 4-8 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenen Eğitici Eğitimi Programı, Türkiye Belediyeler Birliği hizmet binasında bulunan eğitim salonunda gerçekleştirilmiştir.

Açılışını Kurul Üyemiz Prof. Dr. Fatih UŞAN, TBB Genel Sekreteri Dr. Hayri BARAÇLI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Metin BEYAZ ve Prof. Dr. İnayet AYDIN’ın yaptığı “Etik Eğitici Eğitimi Programı”na; Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşkilatında görev yapan 30 personel ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Altındağ Belediye Başkanlığı ve Mamak Belediye Başkanlığında görev yapan personel katılım sağlanmış olup toplam 40 kişi etik eğitici sertifikası almaya hak kazanmıştır.

Kurulumuz Eğitim Koordinatörü Prof. Dr. İnayet AYDIN tarafından hazırlanan Etik Eğitici Eğitimi Programında; sunumlarıyla, Prof. Dr. İnayet AYDIN, Kurulumuz eğiticileri Burcu KUMRULU, Mehmet TUNÇER ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Başmüfettişi Yener KARATAŞ yer almışlardır.

Program, sertifika töreniyle son bulmuştur.

E-BAŞVURU
Adres