Toplantılar

Yerel Yönetimlerde Etik Farkındalık Projesi – Estonya Toplantısı

Yerel Yönetimlerde Etik Projesi kapsamında yurt dışı eşdeğer kurumlarla bilgi ve tecrübe paylaşımı amacıyla, Estonya’nın yolsuzlukla mücadele ve etik alanında faaliyet gösteren kamu kurumları ile 4 Mart 2021 tarihinde Kurulumuzun toplantı salonunda video konferans yoluyla çalışma toplantısı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu toplantıya, Estonya Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın yolsuzlukla mücadele alanında faaliyet gösteren birimleri ile Estonya Etik Konseyi, Estonya Şehirler ve Belediyeler Birliği, Uluslararası Şeffaflık Derneği Estonya Şubesi temsilcileri ile Kurul üyelerimiz ve personelimiz katılım sağlamıştır.

Estonya tarafından katılımcılar;

 • Raigo Uukkivi, Kamu Yönetimi Politikası Genel Sekreter Yardımcısı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Heiki Sibul, Yetkililer için Estonya Etik Konsey Başkanı
 • Jan Trei, Estonya Şehirler ve Belediyeler Birliği Direktör Yardımcısı
 • Mart Uusjarv, Bölgesel yönetim Politikaları Daire Başkanı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Mari-Liis Sööt, Analiz Bölümü Daire Başkanı, Estonya Adalet Bakanlığı - Yolsuzlukla Mücadele Uzmanı
 • Kaike Küngas, Bölgesel Yönetim Politikaları Departman Danışmanı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Anna Laido, Kamu Yönetimi ve Kamu Hizmeti Departman Danışmanı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Estella Pollu, Kamu Alımları ve Devlet Yardımları Dairesi Başkan Yardımcısı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Timo Torm, Bölgesel Yönetim Politikaları Departman Danışmanı, Estonya Maliye Bakanlığı
 • Carina Paju, İcra Memuru, Estonya Uluslararası Şeffaflık Örgütü
 • Mehis Mets, Servis Şefi, Yolsuzluk Suçları Bürosu, Estonya Polis ve Sınıf Muhafızı
E-BAŞVURU
Adres