Çalıştaylar

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu

Kurulumuz ile Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN’ın teşrifleriyle gerçekleştirilen “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde Yerel Yönetimler Sempozyumu 9 Ocak 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanı ERDOĞAN konuşmalarında, “Medeniyetin özünde inanç ve ahlak vardır. İnancın ve ahlakın sükût ettiği medeniyetlerin yıkımı ya kendiliğinden gerçekleşir ya da herhangi bir dış etki bu kaçınılmaz akıbete vesile olur. Modern dünyanın problemi, medeniyetlerin inanç ve ahlak ve ahlaktan yoksun bir şekilde yükseltmeye çalışmasıdır. Biz bu yanlışa düşmeyeceğiz.” dedi.

Kurul Başkanı Sayın Köksal TOPTAN konuşmalarında, Etik ilkeleri bir yönetim biçimi haline dönüştürecek yerel yönetimler, ülkemizdeki yeni yönetim sisteminin en belirleyici yönlerinden biri olacaktır. Demokrasinin temel direklerinden biri olan Kamu Etiği en güzel ve etkili şekilde yerelde uygulanabilir. Halkımız ile doğrudan temasta olan belediyelerimiz, iletişim teknolojisinden de yararlanarak hesap verebilirlik, şeffaflık, adalet gibi etik ilkeleri hayata geçirmek suretiyle güçlü bir yerel yönetim sistemi oluşturacaklardır.” dedi.

Bu Toplantı ile Kurulumuzun önümüzdeki 2 yıllık süreçte uygulayacağı “Yerel Yönetimlerde Etik Projesi” öncesinde ilk kez yerel yönetimlerle ilgili yöneticilerle ve diğer uygulayıcılar ile bir araya gelinmiştir. Projemizin başarılı olacağı ve Ülkemizin yeni yönetim sistemine büyük katkı sağlayacağı ümidi ile kamuoyuna saygıyla sunarız.

E-BAŞVURU
Adres