Toplantılar

“Yerel Yönetimlerde Etik” Konulu AB Projesi Başlangıç Toplantısı Başkanımız Sayın Köksal TOPTAN ve Kurul Üyelerimizin Katılımıyla Gerçekleştirilmiştir.

E-BAŞVURU
Adres