Etkinlik

Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü İmzalandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ERDOĞAN’ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde “25 Mayıs Etik Günü” ve “Etik Haftası” kapsamında düzenlenen törende “Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü”, Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR tarafından imzalandı.    

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN törende yaptığı konuşmada; Türkiye’ye 2004 yılında kazandırılan önemli kurumlardan biri olan Kamu Görevlileri Etik Kurulunun, kamuda etik kültürünü yerleştirmek gayesiyle yürüttüğü çalışmaları takdirle takip ettiğini dile getirerek, kuruluşundan bugüne Kurulda görev yapan tüm üyelere teşekkür etti.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun kurumlarla yaptığı iş birliği protokollerini, çalışmaların yaygınlığı ve etkinliği bakımından önemli gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, kamu görevlilerinin etik kurallara bağlı olarak çalışmasının, tepeden tırnağa toplumun tüm kesimlerine dalga dalga yayılacak sonuçlar doğuracağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ahlak, en basit şekliyle iyi ile kötü olan arasında iyiyi tercih etmek, edep ve adap sahibi olmak demektir. Rabbimiz, nefsine fücurunu da takvasını da vererek yarattığı insanın fıtratını esasen güzel ahlaka meyyal olarak şekillendirmiştir. Bu ölçülerin hayatın her alanı gibi kamuda da korunmasını sağlamak hepimizin ortak sorumluluğudur diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Etik Kurulunun bu doğrultuda giderek artan çabalarını Cumhurbaşkanı olarak daima desteklediğini, desteklemeyi sürdürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı ERDOĞAN, kamu görevlilerinin vazifelerini yürütürken tek bakacakları yerin Anayasa ve yasalar olduğuna dikkat çekerek, tüm kamu görevlilerinin “Etik Haftası”nı tebrik edip, Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında imzalanacak iş birliği protokolünün tüm taraflar için hayırlara vesile olmasını diledi.

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER törende yaptığı konuşmada; “Bizim medeniyetimiz ilim, irfan ve hikmet medeniyetidir. Bu topraklar Yunus Emrelerin, Hacı Bektaşı Velilerin, Hacı Bayramı Velilerin mayaladığı, bir gönül coğrafyasına dönüştürdüğü topraklar.” dedi.

 Kamu Görevlileri Etik Kurulu iş birliğiyle bundan sonra öğretmen ve yönetici eğitimleri başta olmak üzere tüm eğitimlerde etik değerlerin yer alacağını belirten Mahmut ÖZER, “Eğitimlerimizde etik ve ahlaki değer, iyi insan olma, değerlerin okullarda yaşaması, çocuklarımızın o değerlerin sadece müfredatta ders olarak okutulmadığı, öğretmen ve okul yöneticilerinin de rol model olarak ahlaklı bir şekilde yaşam örneklerini ortaya koyduğu bir iklime kavuşturmak için büyük çaba sarf edeceğiz.” dedi.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR törende yaptığı konuşmada, Kurul olarak etik eğitimlerine önem verdiklerini ve etik eğiticileri yetiştirdiklerini anlattı. Gerek kamu yönetiminde gerekse toplumda etik kültürün yerleştirilmesi ve etik bilincinin güçlendirilmesi için etik eğitimlerinin artırılması ve daha çok etik eğitici yetiştirilmesi amacıyla kamu kurumları ile iş birliği protokolü imzalayarak çok daha fazla kamu görevlisine ulaşmayı planladıklarını aktardı.

Millî Eğitim Bakanlığı ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında okul yöneticileri ile öğretmenlerin etik eğitimi ve etik eğiticilerin yetiştirilmesi çalışmalarını başlatacaklarını bildiren GÜNGÖR, şunları kaydetti: “Eğitim insanı iyiye ve doğruya yöneltmek içindir. Eğitim aslında etik bir çabadır. Etik, aynı zamanda insana yatırım yapmaktır. Bu bilinçle etik ilkeleri benimsemeli ve değerlerimize değer katarak yeni nesillere aktarmalıyız. Kamu yönetiminde aday memurluk süreçlerinden başlayarak tüm hizmet içi eğitimlerde etik eğitimlerine yer verilmesinin ve bu eğitimlerin düzenli olarak tekrarlanmasının önemini ve gereğini özellikle belirtmek isterim. Kamudaki görevlendirmelerde, ehliyet, liyakat ve hukuk devletine sadakat kriterlerinden ödün verilmemesinin, her ne şekilde olursa olsun menfaat grupları ve güç odakları oluşturacak yapılanma girişimlerine müsamaha gösterilmemesinin, bekamız ve güven duyulan bir kamu yönetimi için stratejik önemde olduğuna inanıyorum.

Etik değerlere sahip saygıdeğer eğitim yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı bilim ve aklın üstünlüğünü benimseyen, araştıran ve sorgulayan, hem tarihimizi ve öz değerlerimizi hem de evrensel değerleri iyi bilen, demokrasi kültürünün gelişmesi ve hukukun üstün kılınması için çaba gösteren, sorunlara duyarlı, korku ve çıkarlarının esiri olmayan, devletine, milletine, ülkesine içten bağlı, etik değerlere sahip bireyler olarak yetiştireceklerine yürekten inanıyorum.” dedi.

Konuşmaların ardından Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut ÖZER ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR, “Etik Eğitimi ve Etik Eğitici Yetiştirilmesi İş Birliği Protokolü”nü imzaladı.

E-BAŞVURU
Adres