Mesaj

Kurul Başkanımız Sayın Zerrin Güngör'ün 25 Mayıs Etik Günü Mesajı

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı Sayın Zerrin GÜNGÖR’ün,  “25 Mayıs Etik Günü” münasebetiyle yayımladığı mesajı aşağıda sunulmuştur:
 
“25 Mayıs Etik Günü” Ülkemizde, her yıl, etik farkındalık günü olarak kutlanmaktadır.
Kamu kurum ve kuruluşlarında etik kültürü ve bilincini yerleştirmek, geliştirmek amacıyla başlayan “25 Mayıs Etik Günü” çalışmaları, tüm kamu kurumlarımız tarafından benimsenmiştir.
Kamu etiği, demokrasinin temel direklerinden biridir ve kamu görevlilerine, karar alırken, kamu hizmeti sunarken yol gösteren değerler, ilkeler ve standartlardan oluşur.
Her düzeydeki kamu görevlisinin etik davranış ilkelerine uygun hareket etmesi, kamu kaynaklarını ve yetkisini sadece kamu yararına kullanması, karar alırken kamu çıkarını öncelemesi ve hukukun üstün kılınması demokratik hukuk devletinin olmazsa olmaz ön şartıdır.
Kamu görevlisi, görevlerini yürütürken; adil, şeffaf dürüst ve tarafsız olmalı, hediye kabul etmemeli, çıkar çatışmalarından kaçınmalı ve kamu yararını her şeyin üzerinde tutmalıdır.
Kamu Görevlileri Etik Kurulu, 5176 sayılı Kanun uyarınca, kamuda etik kültürünün yerleştirilmesi, toplumun kamu yönetimine duyduğu güvenin güçlendirilmesi ve kamu görevlilerinin etik bilincinin artırılması doğrultusunda çalışmaktadır.
Çalışmalarımızın başarıya ulaşmasında, başta her düzeydeki kamu görevlileri olmak üzere; siyasilerimizin, yargımızın, özel sektörümüzün, sivil toplum kuruluşlarımızın, basınımızın, akademik camiamızın ve vatandaşlarımızın birer paydaş olarak verecekleri destek ve katkının Kurulumuz için çok önemli ve değerli olduğunu özellikle belirtmek isterim.
Bu duygu ve düşüncelerle     “25 Mayıs Etik Günü”müzü kutlar ve etik ilkelerimiz konusunda farkındalığın artmasına vesile olmasını dilerim.
 
Zerrin GÜNGÖR
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanı
E-BAŞVURU
Adres